Výbor divadelního spolku

Výkonný orgán, který zodpovídá za správné fungování spolku,
fungující na základě stanov schválených ministerstvem vnitra.

Předsedkyně:
Vladimíra Duštová

Členové výboru:
Veronika Sádková
Libuše Mikešová
Petr Sádek
Josef Šimek st.
Josef Šimek ml.
Petr Nožička – pokladník

Výbor byl dle nových stanov zvolen
na 3 leté období 2019-2021